Kancelaria

Musiał i Partnerzy
doradcy podatkowi

Zespół przekształceń własnościowych - Kancelaria Musiał i Partnerzy - doradcy podatkowi

Zespół przekształceń własnościowych

Zespół przekształceń własnościowych zajmuje się przygotowaniem strategii własnościowej prowadzonego przedsiębiorstwa w oparciu o cele postawione przez klienta. W ramach tego obszaru działalności Kancelaria przygotowuje strategię związaną z docelową formą prawną prowadzonego przedsiębiorstwa uwzględniając indywidualne cele podmiotu prowadzącego to przedsiębiorstwo. Po zaakceptowaniu modelu docelowego funkcjonowania przedsiębiorstwa przez Klienta wypracowywana jest ścieżka dojścia do tego modelu docelowego z uwzględnieniem minimalizacji obciążeń publicznoprawnych.

Kancelaria przygotowuje w ramach tych działań komplet dokumentacji związanej z danym procesem świadcząc usługi doradcze Klientowi we wszystkich działaniach związanych z jego przeprowadzeniem, również w zakresie negocjacji z osobami trzecimi.

W efekcie tych działań przedsiębiorstwo, po zakończeniu procesu przekształcenia, funkcjonuje w formie gwarantującej uzyskanie maksymalnych efektów ekonomicznych przy minimalizacji obciążeń formalnych i podatkowych.

W ramach tego rodzaju usług Kancelaria występuje w imieniu swoich klientów o wiążące interpretacje prawa oraz prowadzi wszelkie postępowania z tym związane – w tym przed sądami administracyjnymi – gwarantujące Klientowi minimalizację ryzyka związanego z prowadzonym procesem przekształcenia i dalszym funkcjonowaniem w ramach struktury docelowej.

Kancelaria w roku 2007 wypracowała w tym obszarze model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych, który został zaakceptowany w sądownictwie administracyjnym przez uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w roku 2012 (opodatkowanie akcjonariuszy będących osobami prawnymi) oraz w roku 2013 (opodatkowanie akcjonariuszy będących osobami fizycznymi).