Kancelaria

Musiał i Partnerzy
doradcy podatkowi

Przekształcenia własnościowe x Kancelaria Musiał i Partnerzy - doradcy podatkowi

Zespół postępowań podatkowych

Zespół postępowań podatkowych i sądowych został zorganizowany w celu prowadzenia w imieniu Naszych klientów wszelkich sporów wynikających z ich spraw podatkowych czy celnych. W związku z posiadanym przez Nas doświadczeniem przy każdorazowym przyjęciu przez Kancelarie sprawy od klienta organizowany jest zespół posiadający największe doświadczenie w zakresie materialnoprawnych aspektów sprawy (rodzaj podatku rodzaj postępowania). Zespołem tym kieruje każdorazowo doradca podatkowy posiadający duże doświadczenie w postępowaniach sądowoadministracyjnych, co pozwala prowadzić postępowanie przed organami administracji celnej czy też podatkowej pod kątem ewentualnej kontroli sądowoadministracyjnej ich działań w ramach toczących się postępowań. Kancelaria za pośrednictwem swoich pracowników uczestniczy we wszystkich czynnościach procesowych toczących się w ramach postępowań i zapewnia tzw pełną reprezentację we wszystkich czynnościach procesowych w danym postępowaniu.

Zasadą funkcjonowania zespołu jest to, że klient powierzający sprawy do prowadzenia Kancelarii kontaktuje się ze swoim pełnomocnikiem, który odpowiada za prowadzenie sprawy i dobór osób w ramach ich osobistych umiejętności, gwarantujących wykonanie poszczególnej czynności w ramach postępowania na jak najwyższym poziomie merytorycznym.

W ramach prowadzonych postępowań klientowi sa niezwłocznie, nie później niż w przeciągu dwóch dni roboczych przekazywane kopie wszystkich dokumentów, które Kancelaria otrzymała w jego sprawie bądź złożyła w jego imieniu.